January 27, 2020

นวัตกรรมใหม่ของการแพทย์ รักษาโรคด้วย Stemcell

หน้าที่ธรรมชาติของสเต็มเซลล์คือการทำเซลล์ใหม่เพื่อมาทดแทนเซลล์เก่า นักวิทยาศาสตร์จึงคิดว่าสเต็มเซลล์น่าจะสามารถนำมาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยจากโรคต่างๆได้

 

เมื่อผู้ป่วยได้รับสเต็มเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ปลูกมาจากสเต็มเซลล์ ความสามารถในธรรมชาติของสเต็มเซลล์ก็จะทำหน้าที่รักษาโรคนั้นด้วยการซ่อมแซมอวัยวะที่เสื่อมโทรม ตัวอย่างเช่นผู้ป่วยจากโรคหัวใจล้มเหลวอาจจะได้ประโยชน์จากการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ เพราะสเต็มเซลล์อาจจะทำหน้าที่ซ่อนแซมหัวใจได้ สเต็มเซลล์ในร่างกายของเราเองไม่มีความสามารถพอที่จะรักษาบาดแผล เวลาหัวใจวาย สเต็มเซลล์ของหัวใจไม่มีความสามารถพอที่จะรักษาห้วใจได้ แต่ว่าถ้าหัวใจได้รับสเต็มเซลล์ใหม่เยอะสเต็มเซลล์พ่วงนี้จะมีประสิทธิภาพมากว่า ดังนั้นการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จะช่วยผู้ป่วยเพิ่มความสามารถของร่างกายในการรักษาแผลเพราะว่าร่างกายมีสเต็มเซลล์ไม่พอ การใช้สเต็มเซลล์เพื่อรักษาโรคยังไม่สมบูรณ์และยังอยู่ในขั้นวิจัยทดลอง การใช้สเต็มเซลล์รักษาตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยเพราะว่าเซลล์พวกนี้มีโอกาศกลายเป็นเนี้องอกถ้าใช้ไม่ถูกวิธี และถ้าใช้สเต็มเซลล์จากคนอื่นภูมคุ้มกันของเราก็จะปฎิเสธและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

อย่างไรก็ตามสเต็มเซลล์ก็ยังเป็นเซลล์ที่ให้ความหวังสูงและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนการรักษาโรคในไม่นานนี้ ในอนาคตเราอาจจะรู้จักใครสักคนหรื่อตัวเองที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ สเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่ให้ความหวังในทางการแพทย์อย่างมาก ในอนาคตเราอาจจะสามารถใช้สเต็มเซลล์เพื่อรักษาโรงมะเร็ง, โรคหัวใจ, โรคพาร์กินสัน โรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม, โรคเลือดขี้นสมอง, โรคฮันติงตัน, โรคบาดเจ็บไขสันหลังและโรคอื่นๆ อีกมากมาย

แล้วตอนนี้มีสเต็มเซลล์บำบัดหรือยัง ทำไมแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำให้พิจารณาดีๆก่อนที่จะทำปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ และน่าจะใช้อย่างระว้งและเป็นที่พึ่งสุดท้าย

ปัจจุบันมีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไม่กี่วิธีที่มีการพิสูจน์โดยนักวิทยาศาสตร์ว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือการปลูกถ่ายไขกระดูก แต่อย่างไรก็ตามการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคได้มีการโฆษณาและนำเสนอไปทั่วโลก การรักษาเหล่านี้มักจะได้รับความสนใจในเข่าบ่อย ๆ เมื่อคนดังเช่นดาวนักกีฬาและดาราได้รับการรักษาเหล่านี้ โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์และแพทย์จะเตือนผู้ป่วยให้ระมัดระวังกับการรักษาดังกล่าวเพราะมันยังไม่ชัดเจนว่าการรักษาเหล่านี้มีผลสำเร็จจริง หรืออาจจะไม่ปลอดภัย เพราะมีรายงานมาแล้วว่าผู้ป่วยเสียชีวิตจากการรักษาดังกล่าว น่าเข้าใจว่าเวลาที่คนเราป่วยมากและไม่มีทางรักษา เราจะพิจารณาตัวเลือกทั้งหมด แต่ว่าเราขอแนะนำให้คุณพิจารณาเฉพาะการรักษาดังกล่าวให้เป็นทางเลือกสุดท้ายและหลังจากปรีกษากับแพทย์ของคุณ

Uncategorized